Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi tại xigacuba.net cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và tuân thủ các quy định về quyền riêng tư. Dưới đây là những điểm quan trọng về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng:

  1. Thu thập thông tin: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp thông qua đơn hàng, chương trình khảo sát và đăng ký tài khoản thành viên.
  2. Mục đích sử dụng thông tin: Thông tin của khách hàng được sử dụng để phục vụ quá trình mua bán và phân tích nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ. Đồng thời, thông tin có thể được chia sẻ với bên vận chuyển để xử lý đơn hàng.
  3. Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết không chuyển giao và bán thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào không liên quan. Mọi thông tin khách hàng cung cấp chỉ được sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh, chăm sóc khách hàng và các chương trình từ xigacuba.net.
  4. Trách nhiệm của khách hàng: Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin cá nhân chính xác trong quá trình giao dịch. Trong trường hợp thông tin không khớp, chúng tôi có quyền từ chối cung cấp các quyền lợi mà xigacuba.net cung cấp.
  5. Trách nhiệm về rò rỉ thông tin: Trong trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng bị sử dụng mà không được phép bởi bên thứ ba, chúng tôi sẽ từ chối và chỉ xử lý khi có sự hiện diện của chủ sở hữu thông tin để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.
  6. Tự ý cung cấp thông tin: Nếu khách hàng tự ý cung cấp thông tin cá nhân hoặc bị rò rỉ thông tin cho bên thứ ba, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh từ việc này.

Chúng tôi cam kết duy trì tính bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng các quy định và chính sách về quyền riêng tư.